İŞLEM GIS’ de nerede?

İŞLEM GIS’ de nerede? 


Öncelikle GIS(CBS) 'in ne anlama geldiğini neler yapılabileceğini kısaca ifade etmek gerekir.


- Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), donanım, yazılım, veri yakalama, yönetme, analiz etme ve her türlü coğrafi olarak başvurulan bilgiyi görüntülemek için entegre edilmiş bir sistemdir
- CBS, veriler ile ilgili raporları, grafikleri, yükseklik ve eğilimli haritaları ve tüm bunlar üzerinde sorgulama, yorumlama, veri ilişkileri gibi birçok olanakları sunar.
- CBS, soru, cevap ve sorunları çözmek, verileri hızlı bir şekilde anlaşılır ve kolay paylaşılan bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olur.
- CBS, kurumsal bilgi sistemi çerçevesinde teknoloji ile bütünleşmektir.

 

Kuruluşlar her boyutta ve hemen her sektörde CBS'ye başvurur. CBS’ nin ekonomik ve stratejik değeri artan bir bilinci vardır. CBS'nin yararları genellikle beş temel kategoriye ayrılır:

- Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı
- Daha iyi karar verme
- Geliştirilmiş İletişim
- Daha iyi arşivcilik
- Coğrafi olarak yönetme

Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı
CBS tipik uygulamaları sayesinde personel zaman, artan müşteri hizmeti ve daha verimli zamanlama yoluyla işletme giderlerini yüzde 10 ila 30 arasında azaltılmasına neden olabilir.
 
Daha iyi karar verme
Doğru karar verme bir organizasyonun başarısı için çok önemlidir. CBS, teknoloji olarak daha iyi kararlar vermek için doğru bir yoldur. Yaygın örnekleri emlak ve konut yer seçimi, rota/koridor seçimi, planlama, koruma, doğal kaynak çıkarma vs. gibi birçok hizmette daha iyi karar vermeye olanak sağlar. 
 
Geliştirilmiş İletişim
CBS tabanlı haritalar ve görsel öğeler    büyük ölçüde farklı takımları, bölümleri, disiplini, mesleki alanlarını, kuruluşları ve halk arasında iletişimi geliştiren bir yönü vardır.
 
Daha iyi arşivcilik
Birçok kuruluşun, coğrafi konum ve değişiklikleri hakkında birincil derece de sorumlulukları vardır. CBS, kayıtları, tam işletim desteği ile bu tür yönetimi ve raporlama araçları ile buna güçlü bir olanak sağlar.
 
Coğrafi olarak yönetme
CBS, coğrafi alanların ne olduğunu veya ne olacağını anlamak için gereklidir. Kuruluşlara, verilerin coğrafi olarak yönetmesini sağlar.
 
İŞLEM GIS yazılımları, bugün dünya lideri konumunda olan ESRİ ürünleri üzerinde geliştirilmiş yazılımlardır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESRİ ürünleri neden tercih edilmiştir?


Dünya da hem 2002 yılında CBS gelirleri hem de 2009 Kamu sektöründe en yoğun olarak kullanılan platform olduğu için tercih edilmiştir. Ayrıca uzaktan algılama sektöründe kullanım oranı %86 oranına ulaşmıştır.

Dünya, Avrupa Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatının Birlikte Çalışabilirlik Standartlarına uygun ve açık bir sistem olması tercih nedeni olmuştur.
 

    

 

 

GIS'de İŞLEM

Bunun için sonuca ulaşan en kısa bilgi yapmış olduğu projelerdir. Bu projeler CBS'te İŞLEM'in nerede olduğunu kanıtlaması için yeterlidir. Projelerden bazıları.

İşlem Numarataj
Mekansal Adres Kayıt Sistemi
İşkem Kentsel Dönüşüm
KÖYDES
112 Acil Yardım
Kent Bilgi Yönetim Sistemi
İşlem CBS 
AFAD Deprem Bİlgi Sistemi
Karayolları Genel Müdürlüğü YOl Durumu

Kurumsal
Ürünler
Referanslar
Projeler
Teknik Destek
İletişim
Hakkımızda   |    İletişim   |    Esri Türkiye   |    Gizlilik Politikası   
Copyright © 2014 İşlem Şirketler Grubu. Her Hakkı Saklıdır.