Projeler

 • Hava Elektronik Sanayi A.Ş. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesi
 • Koç Sistem A.Ş. (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn.Md.) – Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak İnşaat İzinleri Projesi
 • Hava Elektronik Sanayi A.Ş. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) II Projesi Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kadastral Uygulamaları Alımı
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Veri tabanıCBSWeb Entegrasyonu ve Yazılımları Hizmet Alımı
 • İçel Sahil Bandı Belediyeleri Pissu ve Katı Atık Hizmetleri Birliği Kent Bilgi ve Birlik Yönetim Sistemi
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Sistem Altyapısının Oluşturulması projesinin uygulamalarını çalıştırmak ve veri havuzu oluşturmak için Coğrafi Veri Tabanı, SSL Sertifikası, Web tabanlı Harita Sunucusu ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü  Park ve Bahçeler Bilgi Sistem
 • Elazığ Belediyesi Bankalarla belediyemiz arasındaki bilgi işlem dosya format ve transfer işlemlerinin yaptırılması Hizmet Alımı işi
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı 30 Kalem Bilgi Sistemi Uygulama Yazılım ve Güncellemeleri Hizmet Alımı işi
 • Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Balıkesir ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Alımı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çevre Düzeni, Planlarına Yönelik Coğrafi Veritabanının Geliştirilmesi ve Veri Entegrasyonu Projesi 
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU Abone Coğrafi Bilgi Sistemi (İACBS) Güncelleme ve Coğrafi Adresleme Bilgi Sistemi Hizmetleri Satın alınması
 • MTA Genel Müdürlüğü 25 adet 1/100.000 ölçekli Jeoloji Haritalarının sayısal kartografya yöntemiyle basıma Hazırlanması
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 43 Kalem Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları, güncellemeleri ve eğitimi
 • Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Projesi (JEMUS) Kapsamındaki Coğrafi Bilgi Sistemi ve Araç Takip Uygulama Yazılımlarının Tedarik ve Tesisi
 • Hatay Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Hatay ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Alımı
 • Osmaniye Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Osmaniye ili 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Alımı
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü İstanbul Kent Bilgi Sistemi Projesi için Fizibilite Raporu ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul İli Kent Jeolojisi Kapsamında Yer Mühendislik Veritabanının Oluşturulması Projesi
 • Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi (İl Kriz Merkezi) – İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi (İl Kriz Merkezi) Mal ve Hizmet Alımı
 • Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD Taşınmaz mallara ilişkin teknik ve sözel verilerin toplanması işi
 • İstanbul İl Özel İdaresi 100 Adet Kişisel bilgisayar, 1 Adet Sunucu Tipi Bilgisayar, 1 Adet Merkezi Paraf/Onay Sunucu Alımı ve Birimlerin Arasındaki Bağlantı ve Kurulumları İşi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Hizmetler Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Fatih ilçesinin depreme karşı güvenli kılınması kapsamında yeniden yapılandırma, rehabilitasyon ve güçlendirme projelerinin hazırlanması işi" kapsamında coğrafi bilgi sistemi (cbs/gis) analizi, tasarım ve oluşturulması hizmetlerinin alınması
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD Coğrafi Bilgi Sistemi için 1 adet Taşınmaz mallar Bilgi Sistemi uygulama arayüz yazılımı, 1 adet Internet Coğrafi Bilgi Sistemi uygulama arayüz yazılımı, 10 adet CAD READER yazılımı yazdırılması ile bakım ve teknik destek hizmeti alımı
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul uygulaması Projesi Kapsamında Geliştirilmiş olan TABİS Coğrafi Veritabanının İhtiyaç Duyduğu Verilerin Belirlenmesi, Gerekli Veri Dönüşüm Hizmetlerinin Yapılması ve Tabis Coğrafi Veritabanınan Aktarılması Hizmeti Alımı
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ESRI ürünleri güncelleme
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tabis Uygulama Yazılımlarının Analiz ve Tasarım Çalışmaları Hizmet Alımı
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kudeb  (Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü)Kontrol, Takip, Denetim Hizmetleri Otomasyon Sistemi İle Gerekli Araç, Gereç, Teçhizat, Yazılım ve Donanım Hizmeti
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar İlçesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sistemi (Numarataj) Kurulmasına yönelik saha çalışması ile veri toplama, düzenleme ve numaralama çalışması yaparak, tabelalama ve UAVT güncellenmesi işi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ataşehir İlçesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sistemi (Numarataj) Kurulmasına yönelik saha çalışması ile veri toplama, düzenleme ve numaralama çalışması yaparak, tabelalama ve UAVT güncellenmesi işi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece İlçesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sistemi (Numarataj) Kurulmasına yönelik saha çalışması ile veri toplama, düzenleme ve numaralama çalışması yaparak, tabelalama ve UAVT güncellenmesi işi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadıköy İlçesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sistemi (Numarataj) Kurulmasına yönelik saha çalışması ile veri toplama, düzenleme ve numaralama çalışması yaparak, tabelalama ve UAVT güncellenmesi işi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal İlçesi Sınırları dahilinde Adres Bilgi Sistemi (Numarataj) Kurulmasına yönelik saha çalışması ile veri toplama, düzenleme ve numaralama çalışması yaparak, tabelalama ve UAVT güncellenmesi işi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Bimtaş A.Ş. Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBIS) Kurulması İşi
 • İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi ( AFAD )- İstanbul Afet Bilgi Sistemi Kurulması İşi (IVAYBIS)
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı Projesi
 • Elazığ Belediyesi Elazığ belediyesi bünyesinde bulunan uygulama yazılımlarına web tabanlı yazılımların eklenmesi ve veri tabanı ile ilişkili coğrafi bilgi sistemine dayalı adres numarataj veri tabanının oluşturulması
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tabis Uygulama Yazılımlarının Arayüz Tasarımı ve Geliştirilmesi Hizmet Alımı
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Bilgi Sistemi Kurulması İşi
 • Afyonkarahisar Belediyesi Konumsal Veri tabanı, Konumsal Web Sunucusu Yazılımı ve Profesyonel CBS Yazılımı 
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kurumsal Analiz ve Veri Tabanı Tasarımı, Pilot Uygulaması İşi
 • Tema Doğa Koruma Merkezi Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi GIS Yazılım ve Donanım Alımı
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Hazırlanacak Afet Senaryoları Çerçevesinde Mevcut Veri Tabanı Uygulama Yazılımlarının Düzenlenmesi ve Güncellenmesi
 • Denizli Belediyesi CBS Temel Yazılım ve Adres Bilgi Sistemi Alımı
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü´ne Araç Takip Sistemi Kurulması
 • Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Projesi (JEMUS II) Kapsamındaki Coğrafi Bilgi Sistemi ve Araç Takip Uygulama Yazılımlarının Tedarik ve Tesisi
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi TÜBİTAK MAM YDBE AİGM'de Veri Toplama İşletim, Arşivleme Paylaşım Yorumlama Merkezinin Oluşturulması Hizmet Alımı
 • Bayındırlık Ve İskân Bak. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü Mekânsal Veri Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Veri Portalının Geliştirilmesi 
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Taşınmaz Mal Bilgi Sistemi
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Sayısal Orman Haritası ve Ortofoto Üretimi Hizmet alımı 
 • Denizli Belediyesi İmar veri Dönüşümü, Entegrasyonu ve Web Sunumu Projesi Alımı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Web tabanlı Güzergâh Analizi Yazılımı
 • Afyonkarahisar Belediyesi Kent Bilgi Sistemi yayını Açılımı Programı
 • Bağcılar Belediyesi Bağcılar Belediyesinde Coğrafi Tabanlı Verilerin Toplanması, Eşleştirilmesi ve Düzenlenmesi 
 • Bayındırlık Ve İskân Bak. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü ArcGIS CBS; Güncelleme ve bakımı amacıyla sistemi sürdürülebilir kılmak için yazılımın bakım ve geliştirilmesi yönünde destek hizmeti
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Plan Tadilatı otomasyonu ve Planlama Portalının Geliştirilmesi
 • Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmini Sisteminin Tasarlanması Hizmet Alımı
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İl Çevre Düzeni Planı Altlık Harita Sayısallaştırılması ve Sektör Analiz Arayüz Yazılım Hizmeti Alımı
 • Düzce Belediyesi KBS Alt Yapısının Oluşturulması ve Yazılım Güncelleme
 • İzmir İl Özel İdaresi Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmeti hizmet alımı 
 • Kahramanmaraş İl Özel İdaresi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Entegre Coğrafi Bilgi Sistemi Programı Alımı İşi
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Harita Emlak ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi
 • İller Bankası A.Ş. Banka Genelinde kurum projelerinin coğrafi bilgi sistemi tabanlı takibi ve yönetiminin sağlanması için yazılım alımı işi
 • İller Bankası A.Ş. Bil. İşl. Dai. Başkanlığı Projeleri Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Takibi ve Yönetimini Sağlanması için yazılım Alınması
 • Kayseri Şeker Fabrikası Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) entegrasyonu
 • Elazığ İl Özel İdaresi Köy Yolu ve Yerleşik Alanı Sorgulama Özellikli Bilgi Sistemi Oluşturulması
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Coğrafi Tabanlı Sanat yapıları Proje İzleme Sistemi Kurulumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Sayısal Harita Yazılımı Alımı
 • Lefkoşa Türk Belediyesi Kent Bilgi Sistemi (KBS), Donanım, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Hizmetleri, Kent Envanteri (Saha Çalışması), Opsiyonlar ve WEB hizmetleri işi 
 • Devlet Malzeme Ofisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü İhtiyacı ArcGIS Lisans Alımı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım ve EtüdProje İşlerinin İzlenebilmesi, Raporlanabilmesi, Haritalanması Amacıyla Yol Yapım_etüd Proje İşlerinin Modül Olarak Eklenmesi İşi
 • Karayolları Genel Müdürlüğü Kurumsal İleri Düzey CBS Sunucu Yazılımları
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Online Başvuru ve Üye Takip Sistemi
 • Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – SAHMUS Emniyet Genel Müdürlüğü Mekânsal Analiz ve Modelleme Yazılımı İşi Alımı
 • Hava Elektronik Sanayi A.Ş. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) II Projesi Veri Sayısallaştırma İşlemleri
 • Orman Genel Müdürlüğü – YARDOP
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal ve Adalar ilçeleri sınırları dahilinde adres bilgi sisteminin kurulması 
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ataşehir ve Kadıköy ilçeleri sınırları dahilinde adres bilgi sisteminin kurulması 
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece ilçeleri sınırları dahilinde adres bilgi sisteminin kurulması 
 • ASELSAN A.Ş. 6039 TSK Emniyetli Hücresel Haberleşme Sistemi (EHHAS) Projesi Kapsamında CBS ve Araç Takip Yazılımı Tasarım ve Üretimi işi
 • ASELSAN A.Ş. JEMUS I
 • Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Düzeni Planlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı bağlı olarak hazırlanabilmesi, güncellenebilmesi, sorgulanabilmesi için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla 18 adet Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı, 1 adet Coğrafi Bilgi Sistemi Web Sunucusu Yazılımı, 3 adet Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı üzerinde çalışan Üç Boyutlu Analiz Yazılımı, 18 adet Ulusal Çevre Planlama Yazılımı alımı
 • Sakarya Valiliği Afet BS Projesi ve CBS Altyapısının Kurulması
 • Maden Teknik ve Aram Fenek Müdürlüğü, Mermer ve Doğal Taş Bilgi Sistemi (MDBS)
 • Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Saski Coğrafi Bilgi Sistemi
 • Azerbaycan, Real Estate Registration Project
 • Baku, Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company, Web Application Software
 • Devlet Su İşleri, DSİ Projelerinin CBS Ortamında İnternetten Sunum Uygulamasının Geliştirilmesi (CBS Bölge Vaziyet uygulaması)
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sorunlu tarım arazilerinin tespiti ve iyiliştirmesi projesinin web üzerinden sunulması ve ceritabanı oluşturulması
 • Emniyet Genel Müdürlüğü İstibarat Daire Başkanlığı, Bakım Destek ve Güncelleme Hizmetleri

Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemleri (KÖYDES)

 • Muş İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)  
 • Kars İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)  
 • Iğdır İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Rize İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Van İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Manisa İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Afyon İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Sivas İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Artvin İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Nevşehir İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Niğde İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Samsun İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Tunceli İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Isparta İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Antalya İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Elazığ İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Ordu İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • İzmir İl Özel İdaresi Köyleri Destekleme Projesi Analiz, Takip ve Yönetim Bilgi Sistemi (KÖYDES)
 • Erzurum Valiliği Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulması Projesi
Kurumsal
Ürünler
Referanslar
Projeler
Teknik Destek
İletişim
Hakkımızda   |    İletişim   |    Esri Türkiye   |    Gizlilik Politikası   
Copyright © 2014 İşlem Şirketler Grubu. Her Hakkı Saklıdır.